Alex Wijnen heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Alex Wijnen aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de op de Alex Wijnen internetsite vermelde informatie.

Alex Wijnen heeft haar e-mail nieuwsbrieven met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Alex Wijnen aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de in de Alex Wijnen e-mail nieuwsbrieven vermelde informatie. Tevens kunnen geen rechten ontleend worden aan de in de e-mail nieuwsbrieven verstrekte informatie.

Alex Wijnen heeft de nodige links naar andere sites. Wij dragen geen verantwoording voor de inhoud en beleid op deze sites.

Alex Wijnen behoudt zich het recht voor om de internetsite en de inhoud daarvan zonder vooraankondiging te wijzigen, ook als de verstrekte informatie daardoor niet (meer) overeenkomt met de inhoud van een e-mail nieuwsbrief.